Дърводобивът също ще пострада много сериозно от африканската чума по свинете. Дейността е забранена в общо 32 зони в страната, в които са намерени мъртви диви свине. При това

не става дума за добилата популярност 3-километрова зона, а за площ от 200 кв.км около мястото на всяко от огнищата.

Проверка на „Зов нюз” установи, че

единственото регистрирано за сега огнище на болестта при дивите прасета във Врачанско е в Дивечовъдно управление „Дъбник”. Спирането на дърводобива в този район обаче би нанесло сериозни поражения, както на фирмите, така и на хората, които работят в този отрасъл.

Собственик пожелал анонимност коментира, че неговата инвестиция само тази година е около 30-40 хиляди лева. Със спирането на дейността му в най-усилния сезон възвращаемостта на средствата става почти невъзможна. Сериозен е и въпросът с наети на трудов договор работници. Те няма да могат да уплътняват 8-часовия си работен ден, а някои от тях вероятно ще се наложи да бъдат съкратени. Наш екип се срещна и разговаря по темата с една от бригадите в региона. Дървосекачите бяха категорични, че от началото на дърводобивния сезон до днес те никъде не са намирали мъртво диво прасе.

Фактите сочат, че през последните 2 години преди появата на информация за случаи на африканска чума пък популацията на дивите прасета не е контролирана по никакъв начин.

Това означава, че прирастът им е нараснал неколкократно, коментираха запознати пред нашия репортерски екип.

Елементарна сметка показва, че мерките в цялата страна касаят площ от 6400 кв. км.

„В тези зони са забранени дърводобивът и всички дейности, които са традиционни”. Това обясни пред БНР доц. Георги Костов – лесовъд и съветник на министъра на земеделието, с ресор “Гори”.  Става дума за бране на гъби, билки и други.

“В момента България спазва изцяло правилата, разписани в Европейската пътна карта за борба с африканската чума по свинете.”, обоснова се той.

Според експерта

областните епизоотични комисии могат да вземат решение за т.нар. “неотложни” дейности, но според него дърводобивът не е неотложен в средата на лятото.

“Тези зони са маркирани от държавните горски стопанства и регионалните дирекции по горите. За съжаление, това нещо не е стигнало до ушите на всички изпълнители, особено в общинските структури. Затова

от вчера текат проверки по места, защото без изпълнението на тази заповед, ние сме пред опасност от компрометиране на мерките”, добавя още доц. Костов.

“Няма забрана за дърводобив в Кърджали, Кюстендил, Благоевград, Стара Загора и Софийско.

На другите места има не тотална забрана, а в определени райони – най-много са забраните в Северна България – в районите на Русе, Монтана, Силистренско.

Зоните са маркирани и в тях не само дърводобивът е забранен, забранено е влизането в тези райони, с изключение на лица, които извършват претърсване за нови случаи на мъртви диви свине, тъй като мъртвите животни са основен източник на зараза”, обясни той в предаването “Преди всички” по програма “Хоризонт”.

По думите на експерта в случаите на неотложна дейност се действа при строги правила и проверки при влизане и при излизане от зоните.