Детският мюзикъл “Приказки за водата” е основна част от новия проект на Симфониета Враца, който е спечелил финансиране от национален фонд “Култура”.

Проектът е за разпространение на вече готов творчески продукт “Приказки за водата”, като се залага на образователната линия за опазване на природата и водата като важен ресурс за човешкото съществуване. Предвижда се достигане до групи от хора в отдалечени райони без достъп до културно съдържание.

Заложеният модул за проучване на райони и публики ще помогне за развитието на екипа и повишаване на опита. Посочена е целева публика състояща се от деца.

Спектакълът ще бъде със свободен достъп, предвидени са образователни дискусии. Проектът е на стойност 15 000лв. и е изцяло с образователна насока за деца чрез провеждане на лекции свързани с музкалното изкуство. Предоставя се възможност за реализация на млади специалисти.