Историческиат музей в Оряхово създава мост към нови публики чрез въвеждане на нови механизми на работа и иновативни продукти за интерактивна комуникация. Това ще се случи чрез нови подходи и начини за атрактивното представяне на културно наследство, като ще допринесе за устойчивост на организацията, за привличане, задържане и развитие на публики, за повишаване на знанията, информираността, заинтересоваността на конкретни целеви групи.

Освен това екипите ще работят в сверата на маркетинг и реклама чрез редизайн, двуезичност и SЕО оптимизация на музейния сайт и промотиране на проекта и музея в социални платформи; Насърчаване на професионалното и творческо развитие екипа чрез работа с високи технологии в процеса на дигитализация на архивните колекции и изложби.

Проектът ще бъде реализиран с финансовата помощ на национален фонд “Култура”, на стойност 15 000 лв.