Регионална Библиотека “Христо Ботев” – Враца спечели проект от национален фонд “Култура” за създаването на Виртуална библиотека.

Проектът включва внедряване на интегрирана библиотечна система, създаване на дигитален кът в читални зали и развитие на образователни програми насочени към хора без достъп до културно и цифрово съдържание.

Регионална библиотека “Христо Ботев” има изградена и работеща дигитална библиотека, като с проекта ще надгради използването й посредством внедряване на нови интегрирани с нея услуги.

Стойността на проекта е близо 40 000лв. и има за цел да изгради изцяло ново и релевантно на потребителските нужди дигитално пространство, което да осигури бърз и лесен достъп до услугите на библиотеката и да постави културната институция на ново ниво в комуникацията с целевите групи, изцяло опосредствано чрез интернет и нови технологии.