В съответствие с регламент на Европейския парламент и на Съвета на Европа за съхранението на природен газ “Булгатрансгаз” ЕАД предприема мерки за осигуряване на стимули за използване на подземното газово хранилище “Чирен”.

Целта е постигане на по-високо равнище на запълване, с което да се подобри сигурността на доставките на газ през зимата на 2022-2023 г.

По уверения и на бившия министър на енергетиката, и на представители на “Булгаргаз” хранилището в Чирен се пълни и до октомври се очаква близо 80% от капацитета му да е запълнен.

Към момента запълняемостта е над 40%, като седмично се запълват средно по 6.5%. Според плана на ЕС всички хранилища трябва да бъдат запълнени поне 80% преди началото на ноември.

По предложение на “Булгатрансгаз” и след решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е предприета пазарна мярка за стимулиране на съхранението на природен газ, с която са определени нулеви цени за достъп за входните и изходни точки от/към газохранилището за газовата година 2022/2023, считано от 1 октомври.