От началото на годината „Булгартрансгаз“ ЕАД започва триизмерни сеизмични проучвания в землищата на общините Враца и Криводол.

Дейностите са във връзка с предстоящото разширяване обема на работа на газовото хранилище „Чирен“.

В рамките на проучванията ще бъдат обхванати 198 квадратни километра, в които са включени землищата на град Враца, град Криводол и селата – Чирен, Лиляче, Девене, Баница, Мраморен, Галатин и Осен.

Целта е да бъдат получени сеизмични данни за геоложко и структурно характеризиране на подземния резервоар, необходимо за разширението на капацитета за добив и съхранение на природен газ.

Геодезическите изследвания ще се извършват през месец януари в горските територии, намиращи се в района на проучването. След приключване на дейностите, фирмата-изпълнител „Геофизика Торун“ АД – Полша, ще уведоми заинтересованите страни за следващите замервания.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова коментира, че след приключване на дейностите по разширяване се предвижда капацитетът на газохранилището в Чирен да се увеличи до 1 милиард куб.м., като по този начин ще се разкрият и нови работни места в региона.