Комисията за избор на управител и възлагане управлението на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД, класира на първо място д-р Кети Диткова Ценова-Средкова, която на “препитването” е  получила крайна оценка 5,50. Предстои изборът на Кети Ценова, която до скоро беше зам.-директор на МБАЛ “Христо Ботев” – Враца да бъде гласуван от Общински съвет – Враца,  който  като принципал на  „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД може да възложи управлението на класирания на първо място кандидат д-р Кети Диткова Ценова-Средкова.

Д-р Ценова е била единствения кандидат за поста.