Разследващ журналист осъди кмета на Червен бряг заради мълчалив отказ за достъп до информация. Преди няколко месеца Христо Гешов подава заявление до кмета на община Червен бряг – Данаил Вълов, за да му предостави информация по ЗДОИ (Закон за достъп до обществена информация). В питането си Христо Гешов задава няколко въпроса: колко пари дава общината за мобилни телефонни разговори и интернет; има ли задължения към мобилни оператори и колко; колко апарата са предоставени на служителите от мобилния оператор и т.н. Кметът обаче отказва мълчаливо да отговори на Христо Гешов, който пък от своя страна се обръща към съда за решение на казуса. Административният съд в Плевен се произнася в полза на нашия колега, като посочва, че  в 14-дневен срок Вълов е задължен да предостави исканата  информация, освен ако не обжалва решението пред ВАС. Така  мълчаливият отказ на кмета на Община Червен бряг за произнасяне по заявление вх. рег. № 44-Х-84/14.06.2018г. по описа на Община Червен бряг, подадено от Христо Гешов, касаещо предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ е отменено, а съдът връща административната преписка на кмета на Община Червен бряг за произнасяне с изричен акт по  заявление вх. рег. № 44-Х-84/14.06.2018г. по описа на Община Червен бряг, подадено от Христо Гешов.