„Не е ефективно болницата да е акционерно дружество, защото много от кметовете изобщо не присъстват на събранията и по никакъв начин не подпомагат лечебното заведение. Затова трябва да се промени формата на управление и болницата да стане изцяло държавна. Така няма да се изпада и в абсурдни ситуации за блокиращи квоти и политически позиции, които бавят взимането на важни решения”, каза кметът Калин Каменов на проведената пресконференция относно ситуацията около МБАЛ “Христо Ботев” – Враца.

Градоначалникът Калин Каменов каза, още че Община Враца е единствената, която помага на МБАЛ ”Христо Ботев”.

„Миналата година отпуснахме 50 000 лева от общинския бюджет, а тази година средствата са в размер на 100 000 лева”, каза Калин Каменов.

Той беше категоричен, че е необходимо да бъде променена формата на управление на МБАЛ „Христо Ботев”.