Иновативен урок „Ягодовият казус“ проведе Любина Карамелска с младшите посланици от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца с подкрепата на Ивалина Иванова.

Казусът беше представен накратко – през 90-те години на ХХ век, недоволни френски фермери спират на границата камионите с ягоди на испански и италиански конкуренти и заплашват шофьорите с унищожаване на продукцията, а френските власти бездействат.

13-те младши посланици бяха разделени на 3 групи около три предварително подготвени банки: синя, кафява и зелена. Всяка група имаше 10 минути да разсъждава над 4 отправни точки:
1. Действия на Франция, които нарушават законодателството на ЕС.
2. Действия, които могат да предприемат засегнатите страни.
3. Европейски институции, към които може да бъде отнесен казуса.
4. Решения на европейските институции.

След изтичане на предварителното време екипът се премества на следващата банка и има още 10 минути, за да се запознае с посоката на аргументи на другия отбор и да допълни идеите им. След още едно завъртане, отборите се завръщат на първоначалната си банка. Накрая представят своя постер пред останалите. Този метод на работа е известен като „Световно кафене“.

В действителност, действията на френските фермери са предизвикали серия от жалби, отправени към Европейската комисия. В резултат, ЕК завежда дело срещу Франция. Чрез този казус се разбира, че при неизпълнение на задълженията по договорите, включително и при бездействие, държавите членки рискуват да бъдат санкционирани от Съда на Европейския съюз.

Всяка държава членка на ЕС е задължена да осигури свободно движение на стоки в рамките на единния пазар и не трябва да създава пречки при осъществяване на търговията.

По време на урока е използван „Ягодовият казус“ от помагалото „Европа в училище – за учители с въображение“ на проф. Ингрид Шикова.

Дейността е част от „Мост към моята Европа“ по проект Жан Моне.