Днес, 01.03.2022 г., в изпълнение на решения от заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, Сашка Кинева и Марин Николов встъпиха в длъжност като заместници на административния ръководител – заместник районни прокурори в Районна прокуратура – Враца.

Прокурор Сашка Кинева е завършила висшето си юридическо образование в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в гр. Благоевград. От 1999 г. е прокурор в Районна прокуратура – Бяла Слатина, като от 2001 г. до 2015 г. е била административен ръководител – районен прокурор на РП-Бяла Слатина. От 01.01.2021 г. Сашка Кинева е прокурор в Районна прокуратура Враца, Териториално отделение гр.Бяла Слатина.

Прокурор Марин Николов е завършил висшето си юридическо образование във Висш институт „Георги Димитров “ – МВР- гр.София. От 1991 г. до 1998 г. е бил следовател в ОСлС – Враца. От 1998 г. до 2018 г. е бил заместник районен прокурор на РП-Козлодуй и административен ръководител – районен прокурор на РП-Козлодуй. От 01.01.2021 г. Марин Николов е прокурор в Районна прокуратура Враца, Териториално отделение гр. Козлодуй.