Асфалтиране на 25 улици, които от десетилетия не са били ремонтирани, започна Община Лом.

За 22 от улиците средствата в размер на 2 782 594 лв. са осигурени от държавния бюджет с постановления на Министерския съвет в края на 2020 г.

„Благодаря на правителството за тази сериозна финансова подкрепа. С тези средства започваме основен ремонт на улици, които от десетки години са с разбита настилка и са почти непроходими, или не са били изобщо асфалтирани. Възстановяването на улиците е и ще продължи бъде наш приоритет“ – заяви кметът д-р Георги Гаврилов.

Първата улица, която вече се асфалтира, свързва Промишлена зона-Юг с републиканската пътна мрежа. По близо 2-километровия път ежедневно минават десетки тирове със суровини и продукция от и за промишлените предприятия в индустриалната зона.

Ремонтните дейности ще продължат по улиците „Каварна“, „Беласица“, „Дядо Цеко Войвода“, „Аспарухов хълм“, „Осогово“, „Червена стена“, „Чеган“, „Стоянка Акушерката“, „Бунар Хисар“, „Каймак чалан“, „Кубадин“ (от ул. „Т. Каблешков“ до ул. „Бузлуджа“), „Шишман“ (от ул. „Т. Каблешков“ до ул. „Ст. Хаджийски“), „Елин Пелин“ (кв. Младеново), „Сергей Румянцев“ (кв. Младеново), „Младенова“ (кв. Младеново), „Райко Даскалов“ (кв. Моминброд), ул.“Бузлуджа“, ул. „Момчил“, „Арда“, „Батак“ и „Софрон Михайлов“.

Община Лом е осигурила и 294 862 лв. за основен ремонт на ул. „Филип Тотю“ (от „Дунавска“ до ул. „Стефан Караджа“), ул. „Любен Каравелов“ (от „Пристанищна“ до „Филип Тотю“ и от „Цветан Тодоров“ до „Георги Манафски“) и ул. „Раковска“ (от ул. „Г. Манавски до „Я. Атанасов“).

Отделно, за текущ ремонт на градски улици през годината, са осигурени мининмум 100 000 лв. от местния бюджет. Предвидени са средства и за текущ ремонт на общинските пътища Лом-Комощица и Ковачица-Станево.