ОС – Монтана  потвърди решение на РС – Лом Община – Лом да плати на гражданка обезщетение за страданията й от ухапвания от безстопанствени кучета. Съдът  намали размера на обезщетението от 5000 на 3500 лева. На 25 януари 2022 г. 4 бездомни кучета нападнали А. А. Т. /55 г./ на улица в Лом и я захапали. Шофьор се притекъл на помощ на жената, а близки я отвели в „Спешна помощ“, където я превързали и предписали лечение. Оздравителният период продължил повече от месец. Гражданката завела дело и с решение от 18 юли 2022 г. РС – Лом осъдил общината да й заплати 5000 лева за претърпените болки и стрес. Община Лом е подала до ОС жалба срещу решението с твърдения, че са допуснати нарушения на закона и че управата е предприела необходимите действия за овладяване популацията на безстопанствените кучета, а извършените дейности съответстват на финансовите и организационни й възможности. След като се запозна с документите по делото и изслуша страните съдът обяви, че е проявено бездействие на длъжностни лица в Община Лом, които не са положили необходимите усилия за справяне с безстопанствените кучета. Законът за защита на животните задължава кметовете на общини да настаняват в приюти безстопанствените животни, а такъв в Лом не е изграден. Приетата „Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета“  е стратегически документ, но предвидените мерки и действия не са изпълнени и програмата, както и липсата на финанси,  не освобождават  общината от отговорност. Още повече, че според данните по делото случаят не е единствен в Лом. Затова съдът потвърди решението на РС – Лом  в частта, с която общината е осъдена да заплати на А. А. Т.  обезщетение за неимуществени вреди. Като отчете, че според представените доказателства А. А. Т. е получила лека телесна повреда от ухапванията и няма данни травмите да са се отразили върху  нейната работоспособност или да са  довели до усложнения, съдът отмени решението в частта му за размера на обезщетението и го намали на 3500 лева.

Решението не подлежи на касационно обжалване.