Подобряване на водоснабдяването, асфалтиране на улици, ремонтиране и модернизиране на образователната, социалната, културната и спортната инфраструктура, това са само част от приоритетите за изпълнение през 2021 г.,

обяви кметът д-р Георги Гаврилов.

Той представи пред Общинския съвет отчет за 2020 г. за изпълнението на Програмата за управление на Община Лом за мандат 2019-2023 г.

„В първата година от мандата бяхме принудени да работим в условията на сериозен финансов недостиг и много неблагоприятни обстоятелства, предизвикани от извънредната епидемична обстановка.

Тежките ограничителни мерки оставиха отпечатък върху нормалната дейност във всички обществени сфери. Забавянето на обществените поръчки също отложи във времето изпълнението на важни инфраструктурни проекти.

Наследихме от предишното общинско ръководство недостиг от 6 331 968 лв. за проведени процедури за ремонти на улици, спортната зала и напорния водопровод край Добри дол, от които успяхме да осигурим 4 500 000 лв. Въпреки тези крайно неблагоприятни обстоятелства, през тази трудна година свършихме и не малко.“ – каза д-р Гаврилов.

През 2020 г. общинското ръководство е осигурило близо 3 милиона лева, с които през тази година ще бъдат асфалтирани над 20 улици и общински пътища. С финансиране от Министерския съвет в размер на 2 милиона лева бе извършена рехабилитацията на ул. „Софийска“ от републиканския път II-81.

Продължава работата и по изграждането на новия напорен водопровод и ремонт на помпените станция край Добри дол.

Въпреки наследения недостиг от 945 925 лв., през миналата година започна обновяването на Спортната зала, както и на ДГ №7 „Калинка“ и ПГ „Найден Геров“. Възстановен е и градският стадион. Осигурени са средства за ремонти на улици в селата и сградите на кметствата. Бяха монтирани нови автобусни спирки и градско видеонаблюдение.

С цел подобряване на чистотата и предвид пандемията от коронавирус, бяха закупени два специализирани автомобила за ОП „Чистота Лом“, с които планирано се мият и дезинфекцират улици в града и селата. Подкрепа за родителите бе отпадането на месечента такса за детските градини.

„Изготвихме и План за икономическо развитие на Община Лом за  новия програмен период 2021-2027 г. и вече разрабоваме значими инфраструктурни проекти.

Изграждането на пречиствателна станция за отпадни води, както и на нов довеждащ водопровод, обходен път на град Лом, разширяване на индустриалната зона, газификацията – всичко това предстои и се надявам повечето от тези и много други значими проекти за нашата община да успеем да изпълним.“ – заяви кметът д-р Гаврилов.

Сред нерешените дългогодишни проблеми, за които общинското ръковдство продължава да търси решения, е изграждането на нов гробищен парк, възстановяването на сградите на плувния басейн и на някогашното училище „К. Фотинов“.

Значителни средства ще са необходими и за изграждането на канализация и ремонти на улици, особено в кварталите Младеново, Моминброд, Боруна, където десетки улици никога не са били асфалтирани.