Деца от 7 училища представиха в рисунки, пана, песни, стихове и танци какво е да си толерантен. Пред родители, учители и приятели, ученици от ломските основни училища „Никола Първанов“, „Константин Фотинов“, „Христо Ботев“ и СУ „Димитър Маринов“, както и връстниците им от основните училища „Св. Св. Кирил и Методий“ в Ковачица, „Св. Климент Охридски“ в Сталийска махала и Св. Св. „Кирил и Методий“ в Замфир, сътвориха чрез изкуството своите послания: „Да бъдем добри и толерантни!“, „Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш!“, „Търпение, доброжелателност, разбиране“ „Не издигай стени!“, “Обичай!“, „Да бъдем добри!“, „Усмихни се!“. Отбелязването на Деня на толерантността, 16 ноември“ е изява по проекта „Заедно в училище“ на Община Лом, който се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 800 деца от основните училища на територията на общината участват в дейностите по проекта, които предвиждат подобряване на образователната среда чрез закупуване и оборудване на учебни кабинети и спортни съоръжения. Децата изявяват своите способности в 54 клуба към ателиетата по интереси „Приложно и изобразително изкуство“, „Музикално и танцово изкуство“, „Театрално изкуство“, „Виртуално изкуство“, „Етнография“, „Спорт“, „Здравно и екологично възпитание“. Учениците участват и в национални конкурси и фестивали, пленери, екскурзии и спортни състезания.