Финансовата подкрепа за 670 хиляди хора с увреждания ще се увеличи с 22 на сто от 1 януари следващата година заради ръста на линията на бедност. Тя се повишава от сегашните 413 лева на 504 лева .

Месечните помощи на хората с увреждания, които изплаща Агенцията за социално подпомагане са законово обвързани с размера на линията на бедност. Дори да няма нов бюджет е гарантирано ежегодно нарастване. Подпомагането зависи от степента на увреждане.

Хора с над 90% увреждане с определена чужда помощ, които получават и социална пенсия за инвалидност, от догодина ще получават 287 лв. 28 ст. месечно. Сега помощта е само 235 лв. и е определена по закон като 57 на сто от линията на бедност.

Също по закон хората с 50 до 70,99 на сто степен на увреждане получават 7 на сто от линията на бедност. Тези с увреждане в диапазона от 71 до 90% – 15%, а ако човек е с вид и степен на увреждане над 90%, размерът е 25 на сто от линията на бедност. Когато е определена чужда помощ – 30 на сто от границата на бедност.

Помощите за месец януари следващата година, ще се изпратят през февруари.