От днес минималната работна заплата е 933 лв.  Размерът й  се повиши с 19,6%, или със 153 лв. Той е определен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, според които минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година.

От 1 януари 2024 г. минималната часова работна заплата ще бъде 5,58 лв.