Над 300 хиляди пенсии на работещи пенсионери ще бъдат служебно преизчислени от 1 април. Разпоредбата е част от Кодекса за социалното осигуряване. Новите по-високи размери на изплащаните пенсии в масовия случай ще са по сметките на хората още с плащането за април.

Институтът взема предвид допълнителния стаж, натрупан от миналата година, за което разполага с данни от масивите с. През 2023 година средното постигнато увеличение преизчислените от 1 април 336 000 пенсии е 30 лв.

Пенсионери, които продължават да работят и се осигуряват на доход, по- висок от този преди пенсионирането, е по-изгодно да поискат преизчисляване, освен за допълнителен стаж и с осигурителен доход, за което подават еднократно заявление.