Тридесет студенти от специалностите „Начална училищна педагогика“ и „Социална педагогика“ към врачанския филиал на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, заедно с техния преподавател Даринка Костадинова,  посетиха Районния съд във Враца.

Гостуването на бъдещите педагози бе с цел обогатяване на тяхната правна култура и предстоящото преподаване на предмета „гражданско образование“ в училищата.

Студентите бяха посрещнати в Районния съд от съдия Вероника Бозова. В своето изложение тя им представи основите на правото, видовете права, основното разделение на властите в България, структурата на съдебната система, видовете съдилища и делата, които са им подсъдни, нормативните актове, с които съдът работи.

Студентите посетиха някои от отделите в Районен съд – Враца, които най-често са свързани с обслужването на граждани.

Това студентите да имат по-висока обща и правна култура е важно както за тях, заради бъдещата им работа, като преподаватели, така и за съдебната система. Защото колкото по-добре се познава работата на съдебната система, толкова по-голямо е разбирането към нейните специфики“ – поясни съдия Бозова.

Следващата среща със същата група студенти ще бъде на 25 ноември, когато, с натрупаните  знания, те ще се включат в решаването на казус чрез ролева игра.

Посещенията на студенти в Районен съд – Враца се организират за втора поредна година в рамките на инициативата „Ранна превенция и правна култура“.