Деца от Врачанско, изучаващи  “Религия” се готвят да посрещнат с различни инициативи Възкресение Христово – похвалиха се преподаватели, пазейки в тайна замислените дейности.

Ученици от СОУ “ Христо Ботев” в с.Бутан

се подготвят със старание за наближаващите празници.В школото има група от около 30 деца от 8 до 12 клас, на които предметът “ Религия” се преподава от учителя по български език и литература – Стефан Стефанов, дългогодишен член на Врачанския епархийски съвет. Обучението стартира през 2000-та година и е водено от началната учителка Невена Стефанова, сестра на Стефан Стефанов, който ръководи и Неделно училище.

В  селския храм децата  организират и благотворителни инициативи, подкрепени от църковното настоятелство. Някои от тях участват и в кръжока по Художествено слово, ръководен също от амбициозния преподавател. На проведеното скоро интересно празненство в училището, изнесено пред директори от областта  и много гости, те  се изявиха с  оригинални актьорски  изпълнения.

В с. Баница пък на Благовещение голяма група ученици и учители,

заедно с директора Теменужка Томчовска посетиха службата в храма и получиха оригинални образователни картички, дар от Фондация “ Двери”. Енорийският свещеник Кирил Велинов е сформирал клуб по интереси  “Социални дейности” ( една от специалностите му, придобита във ВТУ “ Св.св.Кирил и Методий”) във Врачанската Професинална гимназия по търговия и ресторантьорство. Фактът ,че преподава свещеник, събужда любознателността на учениците да задават въпроси за християнската вяра и да слушат с интерес разказите му.

Със същия ентусиазъм се приготвят за празничните дни и децата, изучаващи СИП “ Религия “ и в други училища в областта.

Наташа Войкина