Комисията за защита на потребителите оповести доклад със сравнителен анализ от проведените по единна методология тестове и изследвания на храни и напитки, закупени от страни членки на Европейския съюз и на аналозите им от търговската мрежа в България.

„Първият най-важен извод е, че по линия безопасност на храните и напитките няма никакво съмнение, че това което се продава на българския пазар, както и в останалата част на Европейския съюз, е безопасно съгласно въведените стандарти. На второ място, също толкова важно по значение, виждаме, че понятието „двоен стандарт“ изведнъж придобива малко по-различна украска, ако изобщо можем да говорим за такъв. Най- малкото става ясно, че такъв няма по оста Изток-Запад“. Това коментира председателят на КЗП Димитър Маргаритов.

В рамките на проучването са изпитани 11 продукта. При два от тях (консерви с грах и царевица) се наблюдава значително различие в показателите. Други 4 продукта (масло, шоколад, шоколадови бонбони, риба тон) имат минимални и несъществени за качеството разминавания. При 5 продукта (зехтин, спагети и три вида алкохол) не се установяват статистически доказуеми различия.

Констатираните разминавания между храните и напитките продавани в България и в държавите от Западна Европа са минимални. Не може да се направи категоричен извод дали те променят качеството на съответните търговски марки в положителна или отрицателна насока. Обичайно тези различия са правилно изписани на етикетите и не заблуждават потребителите.

“Всички показатели са в нормата. Храните и напитките са категорично безопасни. Има някои разлики, но те не могат да бъдат дефинирани като разлики в полза на чуждия продукт спрямо българския.“