Общата площ на унищожените от пламъците гори в Амазония през 2019 г.възлиза на 43 753 км². Това е ръст с 150 % на годишна база

В деня на Амазония природозащитната организация WWF предупреждава, че опустошителните пожари, обхванали големи части от южноамериканските тропически гори, излагат на сериозен риск 265 застрашени вида, които намират убежище в тях.

Засегнатите зони са дом на 85 застрашени растителни и 180 застрашени животински вида, 2/3 от които се срещат единствено в съответните природни зони.

Въпреки Националните планове за действие и усилията на природозащитниците, които спомагат за опазването 76 % от застрашените видове в биома на Амазония, те не са в състояние да предпазят флората и фауната от изгаряне.

За някои застрашени видове като гигантския броненосец, белобърнестото пекари и гигантския мравояд, пожарите са основен рисков фактор за тяхното оцеляване.

Рискът от пожар е още по-висок за видове, за които не действа защитен механизъм.

Такъв е  случаят с чернораменния опосум, който е регистриран през 1964 г. в Рондония – един от щатите с най-висок процент на обезлесяване. В засегнатите от пламъците защитени територии на Бразилия попадат 55 застрашени вида (11 растителни и 44 животински), половината от които са ендемични за страната. За пет от тях, сред които и коронования ястребов орел, пожарите са определени като най-сериозната заплаха.

Обезлесяването и изгарянето на горите унищожават местообитанията на критични видове, причинявайки щети, които ще останат дълго след потушаването на огнищата, коментира биологът Марсело Оливейра от WWF Бразилия.

Амазонските тропически гори са жизненоважни за здравето на планетата.

Освен че приютяват повече от половината от всички сухоземните видове в света, те са дом и на 30 000 растения – 30 % от всички растителни видове в Южна Америка. А с абсорбирането на огромно количество въглероден диоксид, джунглите на Амазония също така са отговорни за смекчаването на климатичната криза.

През август 2019 г. в Бразилска Амазония са изпепелени 24,944 км² гори.

Тази площ е повече от четири пъти по-голяма от унищожената през цялата минала година.
„Трябва да поддъжаме здрави гори, призовава изпълнителният директор на WWF Бразилия Маурисио Войводич.
„Обществото трябва да изпрати ясен сигнал, че Бразилия вече не приема унищожаването на основното си биологично наследство. Правителството е длъжно да гарантира, че горите са ефективно защитени от незаконни дейности. Бизнесът също трябва да поеме своята важна роля като наблюдава веригите за доставки и закупувасамо устойчиво произведени продукти.

Въпреки че влиянието на пламъците върху сухоземните видове е най-очевидно, водните животни също са засегнати.

Причината е промяната в качеството на водата, което е в пряка зависимост от крайречните гори. В дългосрочен план тяхното унищожаване ще доведе до ерозия на почвата и затлачване на реката. С най-големия речен басейн в света, Амазонка пази огромно разнообразие от риба, която представлява основната хранителна база и източник на доходи за стотици крайбрежни общности.
„Въздействието на пожарите върху водните екосистеми влияе не само върху екологичното равновесие, но може да има сериозни последици и за местната икономика“, предупреждава Оливейра.

Пожарите в Амазония идват на фона на намаляващите популации от горски животни, сочи последното проучване на WWF.

Първата глобална оценка на биологичното разнообразие на горите показа, че популациите от птици, бозайници, земноводни и влечуги, живеещи в гори, са намалели средно с 53 % между 1970 и 2014 г. Загубата на местообитания, причинена главно от човешка дейност като обезлесяването, беше определена като ключова причина за 60 % от заплахите, пред които са изправени горите и техните обитатели.

WWF призовава световните лидери да обявят глобална извънредна ситуация и да осигурят „Нова сделка за природата и хората“ до 2020 г., за да се справят с климатичната криза, да защитят останалата природа и да направят по-устойчиви нашите системи за производство и потребление. Именно протекцията и възстановяването на горите трябва да залегне в основата на това глобално споразумение.