Излезе от печат първата книга на съдия д-р Вероника Бозова от Районен съд – Враца. Специализираното издание е със заглавие „Съкратеното съдебно следствие в българския наказателен процес“ и е отпечатано от „Сиела“.

Книгата е научна разработка на съдия Бозова за защита на докторската й степен по наказателно-процесуално право към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Изданието включва три глави, в които на 180 страници подробно са изследвани и представени теоретическите спорове и практическите проблеми при приложението на съкратеното съдебно следствие в българския наказателен процес.

„Книгата би била полезна за всички практикуващи юристи в сферата на наказателното право, както и за студентите в специалност „право“ – коментира съдия Вероника Бозова.