Национално представителство на студентските съвети в Република България e най-голямото обединение на студентската младеж, представляваща обучаващите се над 200 хиляди
студенти в страната. Организацията е член и представител на Европейския студентски съюз (ESU) в България.

В писмо до медиите от организацията изпратиха своята позиция относно употребата на агресия от страна на органите на реда към студентите, участвали в протестите:

Ние, представителите на единствения законоустановен орган в страната за защита правата и интересите на студентите, докторантите, курсантите и специализантите в страната, осъждаме остро всички форми на груба сила от страна на полицейските части срещу мирно протестиращи студенти.

По данни на очевидци и участници в събитията, както и информационни съобщения в медиите, може да се заключи, че е на лице неправомерна употреба на сила от страна на органите на реда, свързана с физическо въздействие и ограничаване правото на протест и свободно движение на граждани в рамките на протестите, провеждащи се и в момента.

Нещо повече, органите на реда са превишили правомощията си и застрашавайки живота на двама студенти, оказвайки физическо насилие.

НПСС настоява за разследване на случая за неправомерни действия от страна на органите на реда при пълна публичност и прозрачност за обстоятелствата, свързани с действията на полицаите.

НПСС настоява полицаите да бъдат идентифицирани и обявени пред обществеността. Същите да бъдат дисциплинарно отстранени от правоохранителните органи.

Апелираме към справедливо и бързо разследване, като вярваме, че ще бъдат взети предвид и безпристрастно разгледани всички факти и обстоятелства.

Като представители на студентката младеж, ние, НПСС призоваваме всички страни за запазване на правовия ред в страната.

Апелираме студентите да не се поддават на провокации.”