Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Красимир Невенов – прокурор в Окръжна прокуратура – Враца, с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

Прокурор Невенов е поощрен, по предложение от Бисер Кирилов – и. ф.  административен ръководител на Окръжна прокуратура – Враца, за проявен висок професионализъм при провеждане на ръководството и наблюдението на ДП № 6/2020 г. на ОСлО – Враца, пр. пр. 56/2020 г. на Окръжна прокуратура Враца и проведеното съдебно следствие по НОХД № 231/2020 г. в Окръжен съд – Враца. Досъдебното производство е образувано на 11.01.2020 г. за престъпление по чл. 115 от НК, за това че на същата дата в с. Галиче, обл. Враца умишлено е умъртвена 18 годишната Андреа Руменова.

В предложението от и. ф.  административния ръководител е посочено, че досъдебното производство е проведено в изключително кратки срокове, въпреки големия обем проведени процесуално-следствени действия, като е приключило за по-малко от пет месеца. Уточнено е, че събирането и закрепването на достатъчно по брой и тежест доказателства са довели до разкриване на обективната истина и са дали „възможност на Окръжен съд – Враца да вземе решение по вътрешно убеждение и да се произнесе по единствения възможен начин, като подсъдимия бе признат за виновен по всички обвинения“.