Служители на местната администрация, общински предприятия, социални, здравни услуги и образователни институции сформираха екипи и се включиха в почистването в жилищните квартали “Дъбника”, “Сениче”, “Металург”, “Младост” и кв. “Бистрец”.

Традиционната инициатива бе подкрепена и от десетки жители на Враца. Всички доброволци получиха материали за почистването от обособени пет пункта на територията на града.

Събраните отпадъци се извозват от екипи на ОП БКС.