Стандартът за финансиране на читалища, музеи и галерии е увеличен с 10 на сто в сравнение с 2020.  За библиотеките увеличението ще е с 15 на сто. Със същия процент ще бъдат увеличени и заплатите на работещите в този сектор.

Очаква се  утвърждаването на  по-ефективни механизми за анализ и оценка на разходваните от читалища, музеи и галерии  средства. Читалищата са значими културни средища, но трябва да се развиват съобразно реалностите на 21 век, да отговарят на съвременните изисквания, смятат експерти.  Важна част от дейността им е библиотеката, а на много места тази дейност е неглижирана.  Към момента читалищата у нас са около 3500 – 4000. Реално работещите и развиващи дейност обаче са много по-малко, а всички получават финансиране от държавата, което формира основната част от бюджета им.