Д-р Савков не е знаел, че трябва да декларира това назначение.

Конфликтът на интереси, заради който е сменен д-р Савков е, че е назначил за член на ТЕЛК съпругата си, която също е лекар.

Алтернативата на това е била, комисията да бъде закрита. Управителят на болницата не е знаел, че при назначаването на член на ТЕЛК, когато е негов роднина, трябва да подаде декларация пред КПКОНПИ.

Законът, обаче не прави разлика дали назначаваш роднина в ТЕЛК или в Банката за развитие.