Служител на СП „Извеждане от експлоатация 1-4 блок“ на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) е постъпил за лечение в здравно заведение в град Враца след положителна проба за наличие на коронавирус. 

               Трите лица, които са били в непосредствен контакт с него на работното място, са изследвани и резултатите са отрицателни. С положителна проба за COVID-19 са други двама работещи в ДП РАО, с които служителят е споделял транспорт между Враца и Козлодуй. Установени са техните контактни лица и се очакват резултатите от изследванията им.

ДП РАО изпълнява всички предписания на здравните власти за неразпространение на коронавируса сред служителите на поделенията и структурните звена на предприятието. Стриктно се изпълняват мерките по дезинфекция и е създадена организация на работния процес с оглед спазване на необходимата дистанция между хората, за да се предотврати предаването на вируса.