Близо 20 тона опасни химикали, съхранявани на територията на бившия торов гигант “Химко” може да се окажат собственост на “Инвестбанк”.

Химикалите са съхранявани на площадка на “Метахим импекс”  АД, от които Пиримов и Жиров купиха активите на завода, станал съвсем скоро  собственост на банката.

В описа на ЧСИ Цонкова, провела последната продан на “Химко” за рекордните над 23 млн. ,обаче не са описани опасните химикали.

“Химко” описан и оценен на над 23 млн. само за 2 работни дни

РИОСВ Враца и до момента не знае по какъв начин се съхраняват реактивите и дали на територията на торовия завод не са останали още опасни вещества.

Питаме Прокуратурата, изкарани ли са опасните химикали от територията на бившия торов гигант и ако да, по законен начин ли е станало това?  Извършен ли е реален опис на завода при последната му продан?

На 16.04.2017г.  във връзка с предписание на Регионалната инспекция по околната среда и водите от “Метахим импекс” изпращат справка относно съхраняваните химикали, които са близо 20 тона.

Комисия от експерти на Инспекцията обаче не е допусната до мястото на съхранение.