С над 37 000 души е намаляло населението в област Враца за 10 години. Към днешна дата населението на областта наброява 149763 души. Това става ясно от предварителните данни от Националното преброяване 2021г., съобщени от НСИ. Тенденцията за намаляване на населението датира от 1992г., когато е първото преброяване, отчело проблема. От тогава са осъществени още 3 преброявания, които сочат трайна тенденция на намаляване на населението като цяло в България.