4,7 млн лв. ще струва ремонтът на площад “Жеравица” в Монтана.

Договорът вече е подписан, а изпълнител е ДЗЗД „ПИМ-ВР7” – Враца.

Проектът ще се изпълни на няколко етапа като се работи в обособени зони.  Очакванията са да бъде завършен до края на 2022.

Парите за ремонта са отпуснати от правителството в края на 2020 г.

Предстои да бъде внесено предложение до Общинския съвет за друг голям строителен обект в Монтана – реконструкцията на читалище „Разум”. С предложението ще се иска разрешение за кандидатстване за мостово финансиране на строителните дейности пред фонд ФЛАГ, тъй като общината не разполага със свободни собствени средства за разплащане с фирмата изпълнител.  Проектът  се изпълнява по оперативна програма „Региони в растеж”.