Над 9 млн. лв. е стойността на проектите за обновяване на образователни институции във Враца.

Предвижда се основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност и създаване на адекватна среда за обучение в сградите на училищата „Иванчо Младенов“ и „Васил Левски“, както и на детска градина „Единство Творчество Красота“.

Това заяви Калин Каменов по време на традиционната среща с медиите „Кафе с кмета“.

„Предложенията, подготвени от местната администрация, ще се финансират по Националния план за възстановяване и устойчивост. Максималният размер на безвъзмездната помощ за ДГ „Единство Творчество Красота“ е 2 млн. лв., 4,5 млн. лв. са необходимите средства за ремонта на НУ „Иванчо Младенов“, както и 2,5 млн. лв. за ИОУ „Васил Левски“ – каза още Каменов и допълни, че предложенията за кандидатстване ще бъдат разгледани и от местния парламент на редовното заседание на 20 декември.

В рамките на пресконференцията кметът Каменов представи и подготвения проект за вертикална планировка и благоустрояване на дворното пространство в ДГ „Брезичка“.

Предложението включва изграждане на детски площадки, създаване на алейна мрежа и озеленяване, както и създаване на достъпна среда.

Стойността на проекта е в размер на 300 000 лв., като финансиране ще се търси по „Красива България“.