На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 53, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Враца, председателят на Общински съвет – Враца отправя покана към ръководителите на бюджетни звена, кметовете и кметските наместници, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, неправителствените организации и цялата общественост за участие в Публично обсъждане Отчета на бюджета  на Община Враца за 2022 г.

Обсъждането ще се проведе на 24 юли 2023 г. (понеделник) от 17:00 ч. в Градска Концертната зала на Община Враца.

Материалите за обсъждането са публикувани на Официалния сайт на Община Враца в Секция „Общински съвет” – Актуална информация.

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да отправите писмено на електронен адрес: obsavet@vratza.bg.