Сградите на детските градини „Слънце“ и „Радост“ ще бъдат обновени и с внедрени мерки за енергийна ефективност. Дейностите ще бъдат реализирани в рамките на одобрен проект на местната администрация на стойност от над 2 млн. лв.
Строително-ремонтните дейности в детските заведения включват подмяна на дограмата, саниране на сградите, ремонт на покривите и изграждане на фотоволтаични системи за отопление.
На встъпителната пресконференция по проекта, заместник-кметът Цветан Стойчков коментира, че при реализирането на дейностите двете сгради ще са с близко до нулево потребление на енергия.
Проектът „Образователни институции с отговорност към околната среда“ по процедура BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност на сгради“, а крайният срок за неговото изпълнение е до април 2024 година.