Дирекция за Национален строителен контрол е установила, че “ремонтираният” площад „Йордан Радичков“ се използва преди да е въведен в експлоатация от компетентния орган.

Поради това от Дирекцията са издали заповед, с която се забранява използването на строеж “Реконструкция на част от площад “Йордан Радичков” до издаване на разрешение за неговото използване.

Припомняме, че сагата с ремонта на площада е повече от скандална.

Ремонтните дейности приключват още през ранната есен на 2021 г. Според официалната документация до ден днешен този обект продължава да съществува със статут строителна площадка. 

През лятото на 2022г.

от Дирекцията за национален строителен контрол съобщават, че при инспекцията на площада отново “са установени некачествено изпълнени строително-монтажни работи”.

В ДНСК е получено и заведено с входящ номер М-759-05-735 от 21.04.2022г. искане от Димитранка Каменова- кмет на община Берковица за назначаване на Държавна приемателна комисия за въвеждането в експлоатация на строеж:

Реконструкция на част от площад “Йордан Радичков” в Берковица.

Към искането е приложено и писмо от кмета на Берковица за отстранени забележки по изпълнените строително-монтажни работи.

Във връзка с това длъжностни лица при Дирекция за национален строителен контрол са извършили на 27.05.2022г.  съвместна проверка на място, заедно с представители на община Берковица и на лицето, упражняващо строителен надзор.

Проверката е целяла изясняване на обстоятелствата по отстраняване на забележките по изпълнение на строително-монтажните работи, при която са установени некачествено изпълнени строително-монтажни работи.

След проверката община Берковица като възложител е уведомена, че Държавна приемателна комисия може да бъде назначена след привеждане на строежа в съответствие на изискванията по чл. 169, ал.1,т.1 и т.4 от ЗУТ и изясняване на обстоятелствата, необходими за удостоверяване годността на строежа за въвеждане на експлоатация и след подадено ново искане за назначаване на ДПК, придружено от окончателен доклад и документите по чл.4, ал.2 от Наредба №2-2003г.

При предходна проверка са установени „хлопащи, вадещи се и с ронеща се повърхност плочки“.

Макар че на документи строителството е извършено съгласно одобрения проект, установеното при огледа показва друго.

„Настилката е с неравна повърхност, плочките са със стърчащи ръбове, на места хлопащи и вадещи се, и с ронеща се повърхност“ е описаното

Термолющният гранит на фонтана е неравно подреден и частично хлопащ.

Макар ремонтът на фонтана да излиза малко над 130 000 лева, проверяващите са открили проблеми и там. Припомняме, че той е облицован с керамична мозайка, в синьо и бяло, която може да се види поставена на всеки басейн в родните ни спа комплекси.

По информация на “Зов нюз” кметът на Берковица обжалва в съда заповедта на ДНСК за забрана на използването на строежа.

Но каквото и да е решението на магистратите, кметът на Берковица ще остане в историята на населеното място именно със скандалния ремонт на площад “Йордан Радичков” , който вече две години не може да бъде въведен в експлоатация, заради некачествено изпълнени ремонтни дейности.