От вчера – 10 октомври, е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по третокласния път III-103 Горна Кремена – Роман поради влошеното състояние на мостовото съоръжение в Горна Кремена и на пътната настилка на обходния маршрут по общинската пътна мрежа на селата Горна Кремена – Долна Кремена.

Тежкотоварният трафик в посока Монтана се пренасочва по път I-3 Златна Панега –Луковит – Долни Дъбник и път II-13 Бяла Слатина – Борован и Монтана.

Припомняме, че заради модернизацията на път I-1 Мездра – Лютидол от началото на юни т. г. е спряно движението по участък от първокласния път и трафикът бе насочен по обходни маршрути. Алтернативните маршрути за превозните средства над 3,5 тона са:

път II-15 Враца – Борован – II-13 Борован – Бяла Слатина – Кнежа – Долни Дъбник – път I-3 Долни Дъбник – Червен бряг – Луковит – Златна Панега – АМ „Хемус“ и обратно;
път II-13 Крапчене – Стубел – Криводол – Борован – Бяла Слатина – Кнежа – Долни Дъбник – път I-3 Долни Дъбник – Червен бряг – Луковит – Златна Панега – АМ „Хемус“ и обратно.

Спирането на движението по участъка от път I-1 Мездра – Лютидол и пренасочването на трафика по алтернативни маршрути създава неудобства и за шофьорите, и за жителите на населените места. Ограничаването на движението обаче е необходимо за безопасното извършване на строителни работи и разширяване на трасето от първокласния път.

Апелът към шофьорите е да проявят разбиране и търпение, да карат внимателно, със съобразена скорост, да спазват стриктно пътната сигнализация и да не предприемат рискови изпреварвания, с които да застрашат безопасността и живота на всички пътуващи.

Програмата на Агенция „Пътна инфраструктура“ предвижда изграждането на нов мост на мястото на съществуващия зидан каменен мост в с. Горна Кремена. На 24 март т. г. АПИ обяви обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител на проектирането и строителството (инженеринг) на съоръжението, а на 2 май т. г. и за строителен надзор. В поръчката за проектиране и строителство на първо място е класиран участникът – ДЗЗД „КРЕМЕНА БИЛД“ с ценово предложение от 333 хил. лв. без ДДС. На 25 август 2023 г. в АПИ е постъпил писмен отказ за сключване на договор за изпълнение на поръчката, с оглед на което е издадено ново решение от 31.08.2023 г. за определяне на изпълнител – втория класиран участник „ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД, с предложена цена 349 736 лв. без ДДС. За изпълнител на строителния надзор е определен „Пътинвест-инженеринг“ АД. Стойността на услугата е 49 500 лв. без ДДС и през септември е подписан договорът.

Предстои до средата на октомври т. г. да бъде подписан договор с избрания изпълнител за проектиране и строителство на съоръжението. В момента се разглеждат представените документи от изпълнителя. Проектантските работи е предвидено да се изпълнят за 60 дни в 3 междинни етапа, като срокът спира да тече в края на всеки междинен етап.

Прогнозният срок за реализиране на строителството е 60 дни.