Днес се отбелязва Световният ден на радиото. Честването е по инициатива на ЮНЕСКО.

През 2020 година то е под наслова „Многообразие“, с което световната културна организация призовава към плурализъм и създаване на разнообразно съдържание.

Радиото е най-широко достъпната масмедия, достигаща до най-много хора по цял свят, независимо от образователната им степен, социално-икономически статус, пол и възраст. Инициативата за Световен ден на радиото е на ЮНЕСКО и датира от 2012 година. Първоначалната идея принадлежи на Испанската радиоакадемия и е внесена за обсъждане в световната културна организация на ООН – ЮНЕСКО. След няколкогодишни проучвания и дебати (предвид и факта, че привържениците на Александър Попов и Гулиелмо Маркони не могат да постигнат единодушие), се определя датата 13 февруари, когато е рожденият ден на радиото на Организацията на обединените нации през 1946 г.