По инициатива на областните управители на Видин, Монтана и Враца, в Областна администрация – Монтана предстои работна среща. В нея ще участват директорите на областните дирекции на МВР, на регионалните дирекции за социално подпомагане, на Северозападно държавно предприятие –Враца и на дирекцията по горите – Берковица, както и директорите на 11-те държавни горски стопанства от трите Северозападни региона.
Един от основните въпроси е дейността на горските дирекции и стопанства по снабдяването на дърва за огрев на населението в обслужваните от тях територии. Ще бъде анализирана и обстановката във връзка с предстоящите избори за народни представители на 2 октомври, касаеща организацията, обезпечаването им и недопускането на нарушения на изборния процес.
Срещата ще се състои на 21 септември в зала №1 на Областна администрация в Монтана и ще започне в 14:00 часа.
Медиите са поканени за протоколни снимки и кратки изявления в 13:50 часа.