Николай Ненчев е дългогодишен директор на ДПП „Врачански Балкан“. Целият му професионален път от 1989 г. до днес преминава в системата на горите.

В качеството си на директор на ДПП “Врачански Балкан” е реализирал успешно стотици европейски и национални проекти, свързани с опазване на околната среда. 

В резултат на ефективната му работа в областта на опазване на биооразнообразието в региона получава множество награди от реномирани институции.

 Член е на професионални сдружения в областта на екологията.

Николай Ненчев

На днешния ден г-н Ненчев навършва 60 години. Разговаряме с него за професионалния му път, за предизвикателствата, пред които се е изправял през годините, както и за неговите постижения и  поводи за гордост. Не на последно място – говорим за това как се чувства един мъж на 60 години.

Това е една сериозна годишнина, като целият Ви професионален път  е посветен на опазване на природата и на съхраняване красотите на Врачанския балкан. Ще ви върнем назад във времето, как започна Вашият професионален път в ДПП “Врачански Балкан”?

Всичко започна далечната 1996 година, когато със заповед на тогавашния комитет по горите, получих покана да бъда директор на ДПП “Врачански Балкан”, но по онова време бяха народни паркове, а не природни.

Пред какви предизвикателства се изправихте в началото? Беше ли работата такава, каквато сте очаквали?

Страната ни тогава нямаше предходен опит в управлението на защитени територии. Като първи директори на  природни паркове в България, мога да кажа, че управлявахме малко хаотично, не знаехме какво точно правим. Ходехме доста в Европа, за да черпим опит от колеги. Но истината е, че най-големите трудности, които имаме и днес,  са свързани с бюрократичната система.

Какви са най-големите постижения в професионален план за Вас през тези години? С какво се гордеете най-много?

Най-много се гордея с това, че успяхме да изградим много добър колектив. Преди няколко години смятахме средната продължителност на работа на служителите в парка, която е около 18 години. Това означава, че с по-голямата част от колегите работим почти от създаването на ДПП „Врачански Балкан“. Освен това за дългите години упорит труд успяхме да изградим една много добра зона за работа. В началото нямахме офис, кола, нищо. И не на последно място, изградихме туристическа инфраструктура, която, смея да твърдя, функционира отлично.

Господин Ненчев, как се чувства мъжът на 60 години?

Не откривам никаква провокация в този въпрос. Мъжът на 60 години се чувства като на 60! Чувствам се добре и живот и здраве, нека продължи така.

Какво си пожелавате днес – в деня, в който сте роден?

Пожелавам си здраве, приятели и късмет.

Какви са професионалните Ви планове, като професионалист, който не спира да работи?

Започва един нов етап от управлението на защитените територии в национален план. Не само по отношение на промяна на административната структура, но и намиране на интензитет за управление на защитената територия на ДПП „Врачански балкан“.  Това е много широка по мащаби работа и се надявам занапред да сме в състояние да го направим.

Как ще прекарате празника?

Както доста години го прекарвам – с приятели и колеги на открито. „На теферич“, както казват врачани.

Екип на “Зов нюз”