Община Враца спечели проект, в рамките на който над 350 нуждаещи се деца в задължително предучилищно образование и ученици до VII клас ще получат безплатно учебни пособия и материали.

При изпълнението на проекта ще бъдат назначени и лица, които да подпомагат педагозите в дейностите по превенция и предотвратяване на негативни явления като насили, дискриминация и тормоз.

Партньори на местната администрация са ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и детска градина „Радост“.

Проектът се реализира по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“.