Че има проблем с връчването на наказателните постановления и фишовете на нарушителите на пътя, не е новина. Той се вижда при всяка катастрофа с жертви, предизвикана от рецидивист с десетки констатирани нарушения от МВР, за които обаче не е извършена процедурата по връчване и няма наложено наказание. Всъщност колко голям е проблемът с невръчените наказателни постановления и фишове по Закона за движението по пътищата (ЗДвП)?

Отговорът е стряскащпрез 2022 г. (до началото на ноември) не са връчени527 056 фиша и 52 030 наказателни постановления. Данните са на МВР и са получени по реда на Закона за достъп до обществена информация от адвокат Стефан Малинов, който ги предостави на „Лекс“.

Оказва се, че през последните две години проблемът с връчването сериозно се е задълбочил – това става видно при съпоставка на данните за 2021 г. и 2022 г. с тези за предходните години. „Лекс“ публикува информацията в пълния ѝ вид, така както е изготвена от МВР, тъй като съдържа и данни по региони, от които всеки може сам да се информира за положението с връчването в цяла България (данните за невръчените наказателни постановления виж тук, а тези за невръчените електронни фишове тук).

Шест пъти повече невръчени наказателни постановления

По отношение наказателните постановления, с които се налагат санкциите за по-тежките нарушения на пътя, данните показват, че броят на невръчените непрекъснато е нараствал. През 2019 г. не са връчени 7914 наказателни постановления, а през 2020 г. – 8856. Изведнъж през 2021 г. броят на невръчените наказателни постановления се удвоява и вече е 16 235. И стигаме до още неприключилата 2022 г., когато те вече са 52 030.

Т.е. броят на невръчените наказателни постановления по ЗДвП се е увеличил над 6 пъти само за две години.

Данните за електронните фишове показват, че през 2019 г. не са връчени 159 974 фиша, а през 2020 г. – 205 461. През 2021 г. невръчените фишове вече са 362 903. За да достигнат рекордните 527 056 към началото на ноември 2022 г.

Статистиката показва над три пъти увеличение на невръчените фишове от 2019 г. до 2022 г.

„Лекс“ попита МВР каква е причината за това увеличение в пъти на невръчените наказателни постановления и електронни фишове по ЗДвП и какво предприема министерството, за да се справи с проблема. До момента не сме получили отговор, но ще го публикуваме, ако бъде предоставен.

Трябва да се отбележи, че през последните години контролът по пътищата се увеличава. Това се посочва в годишните доклади на МВР. В този за 2021 г. пише: „Активизирана е контролната и административно-наказателната дейност на органите по пътен контрол, като се запазва тенденцията за нарастване на установените нарушения на ЗДвП. Издадени са над 2,2 млн. документа за установени нарушения на правилата за движение по пътищата и КЗ, което е увеличение с 14,5% спрямо предходната година. Електронните фишове за превишена скорост са повече с около 145 000“.

Ескалацията на проблема – през 2021 г., а пикът изглежда предстои

Реалните бройки издадени наказателни постановления, които стоят зад тези твърдения, са следните: През 2019 г. на нарушители на пътя са издадени 268 739 наказателни постановления. Както стана ясно, от тях не са връчени 7914. Това означава, че преди три години МВР не е успяло да връчи около 3% от издадените наказателни постановления. Положението е подобно и през 2020 г.

През 2021 г. обаче са издадени 215 982 наказателни постановления (дори по-малко от 2019 г.) и не са връчени 16 235. Това означава, че МВР не е връчило 7,5% от тях. Т.е. положението с връчването става два пъти по-зле.

При над 52 000 невръчени наказателни постановления до началото на ноември 2022 г., което е над три пъти повече спрямо миналата година, проблемът изглежда изключително сериозен, макар да предстои да излезе окончателната статистика след като приключи годината.

Нещата с електронните фишове по ЗДвП стоят по сходен начин. През 2019 г. са издадени 1 483 633 фиша, а не са връчени 159 974. Т.е. около 10% от фишовете не са връчени. През 2021 г. са издадени 1 156 260 фиша и не са връчени 362 903. Това означава, че всеки трети фиш не е бил връчен на нарушителя.

Колкото и да се е увеличил броят на издадените фишове по ЗДвП през 2022 г. заради засилния контрол, е ясно, че над 520 000 невръчени е абсолютен негативен рекорд.

Електронни решения за хроничния проблем

„Налице е експоненциално увеличение на невръчените постановления и фишове. Това е хроничен проблем в МВР от десетки години. Ние от години говорим за специална, извънредна, ако щете, процедура за връчване по ЗДвП.

Проблемът не е толкова в това, че държавата не си е взела глобите, а че към хиляди шофьори се отправя послание, че няма държава – хващаме ви, но продължавайте да си правите същото. Това е една от причините за агресивното и арогантно поведение на пътя“, коментира данните за „Лекс“ председателят на Управителния съвет на Института за пътна безопасност и дългогодишен шеф на КАТ Богдан Милчев.

По думите му МВР има организационни проблеми по отношение на връчването. „Организацията за връчване е неефективна, но МВР няма желанието или капацитета да възложи тези дейности на външни фирми, да ги аутсорсне. Не вярвам, че не са успели да връчат над 500 000 фиша, защото хората не си живеят на адресите“, заяви Милчев.

И допълни, че увеличението на невръчените наказателни постановления и фишове се дължи на разбирането на МВР, че колкото повече нарушения установяват, толкова по-малко жертви на пътя ще има.

Милчев посочи, че от 2019 г. МВР е увеличило административно-наказателната си дейност, затова се увеличават издадените фишове и наказателни постановления. „Но ако сравниш жертвите по години, те все са около 500 на година, т.е. няма зависимост от това колко ще контролира МВР и колко ще са загиналите на пътя“, заяви шефът на Института за пътна безопасност (загиналите през 2019 г. са 628, през 2020 г. – 463, през 2021 г. – 561, а тази година вече са 446).

Богдан Милчев посочи, че още преди 10 години, когато беше шеф на КАТ, е настоявал пред ръководството на министерството за въвеждане на нова процедура за връчване по ЗДвП.

В момента в Народното събрание са внесени проекти за промени в Закона за електронното управление, с които се предлага чрез системата за сигурно електронно връчване да се връчват актове, фишове и наказателни постановления по ЗАНН. Предложението е това да става при изразено съгласие на гражданина (законопроектите са два, но с идентично съдържание – на Министерския съвет и на Надежда Йорданова и Божидар Божанов от „Демократична България“, пълните им текстове виж тук и тук).

Тази възможност беше въведена в ЗАНН с последните му мащабни изменения, които влязоха в сила през декември 2021 г. Т.е. тя действа от над 10 месеца, но както се вижда от данните, не е довела до подобряване на връчването, поне що се отнася до нарушенията по ЗДвП.

Затова според юристи докато връчването по електронен път е само по желание, а не е задължително, няма да има качествена промяна в борбата с нарушителите на пътя. Те предлагат да се въведе специфично задължение за шофьорите (те носят отговорност за живота на другите на пътя), да предоставят на КАТ имейл за получаване на съобщения, когато си вземат свидетелството за правоуправление. И когато се изпрати съобщение на този мейл, а не като се получи или пък още по-малко като се прочете, то да се счита за връчено.

Снимката е илюстративна.