Предприети са всички необходими мерки за опазването на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряването на спокойно протичане на изборния ден. Около 300 служители на МВР участват пряко в охраната на секционните избирателни комисии (СИК) и районната избирателна комисия (РИК) в област Видин. Оперативният щаб в ОДМВР-Видин работи в координация и постоянна комуникация с всички институции, ангажирани с изборния процес.

Припомняме, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. Забранява се ползването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.
Служителите на Министерството на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.

Сигнали за нарушения, съотносими към отговорностите на вътрешното министерство в изборния процес могат да се подават на денонощната телефонна линия 02/90 112 98 и на e-mail: izbori@mvr.bg, както и в ОДМВР – Видин на тел. 094/600 166.

В днешния ден гишетата на сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Видин, РУ-Белоградчик и РУ-Кула ще работят от 8.30 до 19 часа. Служителите ще издават удостоверения (при изгубени/откраднати/повредени/унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите. Удостоверение се издава само след приемане на заявление за издаване на лична карта. От 4 до 8 юни включително са били издадени общо 6 удостоверения за гласуване.