С настъпване на етап „Восъчна зрелост“ на посевите от житни култури, в периода на жътвена кампания, възникват множество пожари, при което се унищожават хиляди декари зърнено-житни култури всяка година.

Най-честите установени причини са небрежност при боравене с открит огън, техническа неизправност, късо съединение.

До момента на територията на РДПБЗН Враца за регистрирани 4  пожара с унищожени 893,01 дка  житни масиви.

За недопускане възникването на пожари,  РДПБЗН-Враца призовава стопаните  на земеделски земи, физически и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания, към по-висока отговорност при дейности в житните масиви или в близост до тях.

Посочваме някой от най-важните превантивни мерки за пожарна безопасност: 

– В периода от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата да не се извършва тютюнопушене, палене на открит огън и паркиране на моторни превозни средства на разстояние по-малко от 50м до посевите; 

– Забранено е изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи, слогове и крайпътни ивици;

-При започване на жътвата да се осигуряват изискващите се противопожарни ивици, широки не по-малко от 6м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване; 

-При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи грубите фуражи (слама, сено и др.) да се обособяват на фигури;

-Да се използва изправна техника с осигурени искрогасители и средства за първоначално гасене на пожари;

– Ежедневно, след приключване на работа, техниката да се почиства от наслоен прах, горими растителни остатъци и масло.

Правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи са регламентирани в Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи.