В прессъобщение, разпространено от Министерство на околната среда и водите и тяхната регионална инспекция беше съобщено следното:

Не е констатирано изтичане на сяровъглерод в почвата и въздуха от площадката на „Камибо“ ООД

От прессъобщението става ясно че:

“С цел установяване дали има изтичане на сяровъглерод от резервоарите, от страна на РИОСВ-Враца, на Регионална лаборатория-Враца към Изпълнителна агенция по околна среда е възложено пробовземане и изпитване на почвени проби от площадката на предприятието от три точки-под басейните, над басейните и фонова проба (извън площадката).

Резултатите от извършените анализи показват, че изследваните показатели в двете проби до басейните и фоновата проба са съизмерими. От това може да се направи заключение, че няма изтичане на   сяровъглерод в почвите и подземните води.”

Оказа се обаче, че лабораторията на Регионалната инспекция по околната среда и водите не разполага с лиценз за изследване на опасния химикал.

И не само това! Изобщо в България няма лицензирана лаборатория, която може да извърши този анализ. 

Екипът на “Зов нюз” направи опит да разбере, каква точно е била целта на съобщението, което представено в този вид компрометира и Областна управа, и Община Враца, които също го цитираха…

Опитът ни очаквано се оказа неуспешен. Служителката, подала прессъобщението отказа да даде каквато и да е информация, но директорът на лабораторията беше по-изчерпателен:

Както става ясно “изчезналите” анализи са с данни, които са отчели наличието на общ въглерод, който няма нищо общо със сяровъглерод. Дори и да допуснем, както твърди директора Христо Христов в телевизионно интервю пред ТВ Враца, че според  количество в почвата може да се направи извод дали е замърсена тя или не, то отново остава въпросът защо в прессъобщението пише друго?

Служителката, подала официалната информация отказа коментар, като посочи че трябва да се свържем с директора на Инспекцията.

Екипът ни направи няколко опита да се свърже с него, но г-н Христов не отговори на обажданията ни,

въпреки че поддържаше контакти със служителите си през цялото време, докато екипът ни беше там.

Потърсихме и назначената със заповед заместничка на Христов. Именно тя е заемала длъжността  директор на РИОСВ в деня, когато е пуснато прессъобщението. Оказа се, че  информацията е била публикувана без нейно знание.

При така изредената фактология “Зов нюз” пита министъра на околната среда и водите Нено Димов, кой и с каква цел пусна съмнителното прессъобщение? 

Ако Министерството има претенции, че прессъобщението носи коректна информация, “Зов нюз” ще публикува  анализите, на чиято база е изготвено то, за да запознае обществеността с подробностите.