Внесоха в съда обвинителен акт срещу лихвар, давал кредити на закъсали хора и печелил двойно от това. Обвинението срещу Ф.В. е за това, че е извършвал банкови сделки. Той е правил това в периода 2002 – 2016 г. в Луковит. Човекът нямал съответното разрешение от БНБ по Закона за банките и Закона за кредитните институции. Това обаче въобще не го притеснявало. Предоставял е парични кредити в лева на различни физически лица срещу задължението на същите да му върнат получената в заем сума с определена от него лихва. Тя била унищожителна за кредитираните, защото е двойна.

За периода обвиняемият е предоставил кредити на общо двадесет човека, за общо 19 830 лева, за които е получил лихва в общ размер от 18 319 лева.

От дълги години обвиняемият бил известен на хората, че давал различни суми пари в заем срещу определена лихва, която традиционно била 20 процента месечно. Търсели го предимно хора, които периодично изпадали в затруднение и се нуждаели временно от парични средства. Уговорките ставали по телефона или в лични срещи, когато били предавани и парите. Дейността на обвиняемия обхващала продължителен период от време. Доказателствата, събрани по досъдебното производство, са установили 20 случая на предоставяне на пари срещу лихва.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.