За седем парични заема на стойност 1030 лева лихвар от Кнежа отива на подсъдимата скамейка.

Той товарел с от 50 до 100% лихва върху главниците.

Прокуратурата цитира и конкретните случаи.

Едно от пострадалите от незаконната му дейност лица имало парични проблеми, във връзка със заболяване на дете му.

На два пъти взело от З. Д. заем по 100 лв.. Договорили се да му изплаща по 50 лв. лихва на месец. Това представлява 50% месечна лихва от дължимата главница, изчислили експертите по разследването. Като гаранция човекът му дал дори дебитната си карта, както и ПИН кода. З.Д. сам изтеглил дължимата главница и лихва от картата на длъжника си. Малко след това на човека се наложило отново да вземе заем от лихваря. Трябвали му скромните 30 лева. Наложило му се обаче да поеме задължение да върне сумата с лихва от 30 лв. на месец, т.е. 100% месечна лихва от дължимата главница. Когато сумата в общ размер от 60 лв. в брой човекът си поискал обратно дебитната карта, но З.Д. отказал да я върне. Заявил, че човекът му дължи още 1000 лв.

Друг пострадал пък на четири пъти заел от лихваря суми от по 200 лв.

Всеки път се договаряли длъжникът да изплаща по 80 лв. лихва на месец, представляваща 40% месечна лихва от дължимата главница. И в този случай З.Д. прибрал като гаранция дебитната карта. Всеки месец през период за година и половина длъжникът изплащал лихвите. В деня, в който постъпвали пари в банковата му сметка, двамата отивали на банкомат. Лихварят давал дебитната карта на човека, за да изтегли сам паричната сума. Прибирал я, като пак вземал картата и така 18 месеца.

Сега Окръжна прокуратура – Плевен внесе в съда обвинителен акт срещу З.Д., давал неправомерно парични заеми срещу лихва. Обвинението е за това, че като физическо лице, без съответно разрешение съгласно Закон за кредитните институции, извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисквало такова разрешение. От държавното обвинение уточняват, че става дума за престъпление по чл.252, ал.1 от НК.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.