Четири са отворените оферти в обществената поръчка за строителен надзор при изграждането на нов мост при 7-ми км на път III-103 в с. Горна Кремена на територията на област Враца. Третокласният път е пряка връзка между областите Ловеч и Враца.

Офертите са на:

  • „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД;
  • „ВЕДИПЕМА“ ЕООД;
  • „ТРИ – ЕС“ ЕООД;
  • „КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС“ ЕООД.

Индикативната стойност на обществената поръчка е 35 хил. лв. без ДДС.

Срокът за упражняване на строителен надзор по време на строителството е 75 календарни дни, който започва от датата на съставяне и подписване на протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка.

Съществуващият мост е зидано сводово съоръжение с устои от каменна зидария, а връхната му конструкция е с множество пукнатини и разрушения по зидания свод. Планирано е разрушаване на съществуващото съоръжение и изграждането на ново.

В момента се провежда и обществена поръчка за избор на изпълнител за изработването на технически проект и строителството на новия мост. В края на месец май бяха отворени подадените 3 ценови оферти.

Снимката е илюстративна.