Туристическата Хижа над града е сред най-любимите места за разходка, отдих и забавление за хората от Враца и посетителите. Превърнала се в наша емблема, изграждането й пази интересна история за единството и обединението на врачани, решили с доброволен труд и дарения да положат основите й преди близо 100 години.

Цялата история е разказана от Весела Пелова от Държавен архив – Враца.

Всичко започва през 1900 г., когато четиридесет врачани се събират, за да реализират една идея, с която заразяват съгражданите си – да опознаят природните красоти на Враца и Врачанския балкан и да ги популяризират най-широко. Те създават истински „ФенКлуб” на красивата врачанска природа, който вече над 100 години има своите горещи привъженици. Благодарение на това възторжено преклонение пред природните дадености се поставя началото на туристическото движение в града и Враца се сдобива с приказната туристическа Хижа, превърнала се в символ.

Идеите, които обединяват пионерите на врачанския туризъм през 1900 г., са все така актуални и авангардни и днес: да разкрият на врачани хубостите на врачанската природа, да привличат чужденци към Врачанския балкан, да създават туристически локали и спални, където да се настаняват посетителите и гостите на Враца, да построят туристическа хижа с туристическа спалня, да залесяват планомерно и постепенно околностите на Враца, с подкрепата на Врачанската градска община и лесничейството, да напишат и издават пътеводители, да маркират туристическите пътеки, да популяризират пещерата „Леденицата”, да установят и популяризират лобното място на Христо Ботев, да популяризират туристическите маршрути до всички забележителни природни местности, да правят излети по селата, за да се опознае селския бит и обстановка, да популяризират спортните игри, за което започват да разпространяват играта футбол, да наименоват хубавите местности около Враца, които нямат свои названия, да издават вестник „Турист”, да построят шосе до Леденика и до Околчица, да популяризират зимните ски-спортове, да създадат туристически хор.

Те се заемат да реализират тези инициативи с дълбокото убеждение, че „Враца има всичките преимущества да бъде център на туризма, с което да принесе полза както на членовете си, така изобщо за Отечеството”.

Сред всички тези великолепни идеи една се издига до най-голяма висота – да бъде символ и емблема на града. Това е идеята за изграждането на туристическата Хижа.

През 1903 г. Методи Маждраков за първи път предлага на своите съмишленици туристи да обмислят необходимостта и възможността за направа на един „туристически локал” – за настаняване гостите и посетителите на Враца. Още на следващата 1904 г. дружествените членове записват в проектобюджета си първите 50 лв. за създаване на фонд за изграждане на туристическа хижа. И това една година преди да бъде поставен първият камък на Черни връх от софийските туристи, за изграждане на хижа „Алеко”!

За съжаление многобройните трудности и малобройните съратници на туристите правят възможна реализацията на Хижата едва през 1925 г.

На Илинден, 2 август 1925 г., в чест на 25-годишнината от създаването си, врачанското дружество призовава врачани да присъстват на празничното събитие: поставянето на основния камък на бъдещата хижа. От Илинден 1925 г. до Димитровден (тогава – стар стил,  Архангеловден сега) 8 ноември 1926 г., когато се чества с неописуем възторг откриването на новопостроената Хижа, Враца и врачани преживяват най-невероятната година в своята нова история. Те успяват да се обединят около една блестяща идея и да дадат всичко от себе си, за да реализират проекта на архитект Дограмаджиев и неговите приятели и съмишленици от туристическо дружество „Веслец”. От тухлите до блестящата ламаринена обшивка на кулите, всеки предмет, необходим за строителството и обзавеждането на Хижата е дарение от гражданите, учрежденията и организациите на града.

Прочетете цялата история в платформата : https://openvratsa.bg/hijata-nad-vratsa-postroena-s-dareniq-i-dobrovolen-trud/

Снимка: Марио Владимиров