Собственик на врачанско заведение ще плати солена глоба заради Новогодишен купон. Това става ясно от доклада на Регионалната здравна инспекция.

На 31.12.2020 г. съгласно Заповед № РД-01-275/31.12.2020 г. на Директора на РЗИ-Враца инспектори от отдел ДЗК извършиха проверка на заведения за обществено хранене на територията на гр. Враца за спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България съгласно Заповед № РД-01-667/25.11.2020 г. изм. и  доп. със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г.

При извършената проверка се установи, че в 11 броя обекта няма констатирани нарушения по горе цитираната заповед.

Само в 1 обект се констатира неспазване на т.11 от Заповед № РД-01-667/25.11.2020 г., за което на управителя е връчено копие от протокола  от извършената проверка и покана за съставяне на АУАН.

Снимката е илюстративна.